სპონსორობა

WORLDBUS-ს სპონსორობა

სასპონსორო შეთავაზებები

WORLDBUS-ი არის წარმატებული ვებ-გვერდების, თანამედროვე პროექტების და ახალი ინოვაციების ძლიერი მხარდამჭერი მთელ მსოფლიოში.

WORLDBUS-ი ამ ეტაპზე აფინანსებს სამ დიდ პროექტს: CentoS-ს, Ubuntu-ს და Host-Tracker-ს და მზად ვართ თქვენი დაინტერესების შემთხვევაში ახალი იდეების და ძლიერი პროექტების მხარდასაჭერად.

WORLDBUS - Host-Tracker

ვებ-გვერდის ბმული: https://www.host-tracker.com/Agent/List/

WORLDBUS-ს აქვს -8- კვანძი, რომლებიც აქტიურნი არიან მსოფლიოს სხვადასხვა პოზიციიდან მასპინძელ ტრეკერის ქსელში და ჩვენ ვართ მასპინძელი tracker-ის ერთ-ერთი სპონსორი.

WORLDBUS - Ubuntu სარკე

WORLDBUS-ი არის უძლიერესი Ubuntu-ს ოპერაციული სისტემის პროდუქტების გავრცელებაში მთელს მსოფლიოში, ჩვენ ამჟამად გვაქვს ძლიერი აქტიური სარკე 10Gbps პორტით ამ ოპერაციული სისტემის გავრცელებისთვის.

WORLDBUS - CentOS სარკე

სარკის ბმული: https://www.centos.org/download/mirrors/

WORLDBUS-ი არის უძლიერესი CentOS-ის ოპერაციული სისტემის გავრცელებაში მთელს მსოფლიოში, განსაკუთრებით, პირველ რიგში საქართველოში. ამჟამად ჩვენ ვავრცელებთ ამ პროდუქტს 1Gbps პორტით საქართველოში.